TARCZE SZCZOTKI POLERSKIE     TARCZE WALCE ŚCIERNE


  
| Strona główna | O firmie | Produkty | Wskazówki techniczne | ISO | Kontakt |POLITYKA JAKOŚCI

Polityką Firmy jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania oraz utrzymanie wysokiej jakości wyrobów i usług na poziomie konkurencyjnym wśród najlepszych producentów i usługodawców.

Nadrzędnym celem naszej Firmy jest produkowanie wyrobów zaspokajających potrzeby odbiorców i szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, szczególnie w zakresie zmian wymagań klienta.

Cele naszej polityki jakości:

.       spełnianie uzgodnionych wymagań klientów,

.       terminowa realizacja zamówień i konkurencyjne ceny wyrobów,

.       doskonalenie procesów produkcyjnych poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych dla podniesienia wskaźników jakościowych oraz rozszerzenia oferty wyrobów,

.       dbanie o dobry wizerunek Firmy i tworzenie stabilnych podstaw jej rozwoju,

.       kompleksowa obsługa klienta na wszystkich etapach realizacji zamówienia.

Politykę jakości naszej Firmy realizujemy poprzez:

.       wytwarzanie wyrobów nowoczesnych, niezawodnych, zgodnych z wymaganiami norm, dokumentacją techniczno-handlową i potrzebami klientów,

.       zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej i wysokich umiejętnościach praktycznych oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,

.       wdrażanie, utrzymywanie i nieustanne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

.       współpracę z dostawcami, którzy spełniają nasze wymagania jakościowe.

Polityka Jakości jest komunikowana, wdrożona i doskonalona na wszystkich szczeblach działalności Firmy. Na gwarancję jej realizacji składa się przestrzeganie zasad opisanych w Księdze Jakości, Instrukcjach oraz związanych z nimi Procedurach. W imieniu całej załogi i własnym deklaruję realizację niniejszej Polityki Jakości.

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Trella