PARAMETRY

Optymalne wykorzystanie naszych narzędzi mozna uzyskać stosując odpowiednio dobrane parametry skrawania - posuw, głebokość i prędkość (patrz tabela 1). Niedopuszczalne jest wykorzystanie naszych produktów niezgodnie z przeznaczeniem.

Tabela 1

Prędkość obrotowa

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

Ø mm

700 obr./min.

4

5

5

8

9

11

13

15

17

19

m/sec.

850 obr./min.

4

6

6

9

11

13

15

18

20

22

m/sec.

950 obr./min.

5

6

7

10

12

14

16

19

22

25

m/sec.

1200 obr./min.

6

8

10

12

16

19

22

25

28

31

m/sec.

1400 obr./min.

7

9

11

15

18

22

26

29

33

36

m/sec.

1600 obr./min.

8

11

13

17

21

25

29

33

36

42

m/sec.

1800 obr./min.

9

12

14

19

24

28

33

37

42

47

m/sec.

2000 obr./min.

10

13

15

21

26

31

37

42

47

52

m/sec.

2200 obr./min.

12

14

17

23

29

34

40

46

52

57

m/sec.

2400 obr./min.

13

15

19

25

31

37

43

50

56

62

m/sec.

2600 obr./min.

14

17

20

27

34

40

47

54

61

68

m/sec.

2800 obr./min.

15

18

22

29

37

44

51

58

65

73

m/sec.

3000 obr./min.

16

20

24

31

40

47

55

63

70

78

m/sec.

3200 obr./min.

17

21

25

33

42

50

58

67

75

83

m/sec.

Zalecane są następujące zakresy prędkości:

Narzędzia z włókniny ściernej

10÷25 m/sec.

Inne materiały (płótno, sizal, drut, itp.)

 

Gradowanie

20÷25 m/sec.

Polerowanie

35÷42 m/sec.

Polerowanie wstepne

32÷38 m/sec.

Szlifowanie

30 m/sec.