GATUNKI WŁÓKNINY ŚCIERNEJ

Włóknina ścierna składa sie z włókna nylonowego, na które naniesiony jest materiał ścierny: AI2O3
(tlenek aluminium) lub SiC (węglik krzemu).

     Główne zastosowania:
          Matowanie, lekkie skrawanie i oczyszczanie drzewa, MS i cyny.

Tabela 3

Oznaczenia materiału

 

×Tlenek glinu AI2O3: ×Węglik krzemu SiC (S):
AM 04 = gruboziarnisty 100
AF 06 = drobnoziarnisty 180
AVF 07 = bardzo drobnoziarnisty 280
SM 04 = gruboziarnisty 100
SF 06 = drobnoziarnisty 180
SVF 07 = bardzo drobnoziarnisty 280
TWARDOŚć włókniny ściernej ustawionej
prostopadle do płaszczyzny skrawania
- C08 miekka
- C10 średnia
- C12 hard
Zalecana prędkość skrawania - maksymalnie 15÷20 m/sec, w zastosowaniach na mokro 20 25 m/sec

GATUNKI SIZALU

"48" - sznur sizalowy 8-krotnie pleciony
"32" - sznur sizalowy 2-krotnie skręcony
"31" - sznur sizalowy pojedynczy
"28" - tkanina sizalowa gruba
"82" - tkanina sizalowa delikatna